Søk plass i Norlandia Nordbyhagen barnehage

Norlandia Nordbyhagen er én av i alt 45 barnehager i Ullensaker Kommune. For å søke plass hos oss gjøres dette gjennom kommunens barnehageportal:

Her kan du søke barnehageplass:
Barnehageportalen - søknadssskjema


Her finner du mer informasjon om barnehagene i Ullensaker Kommune;

Ullensakerbarnehagen!