Norlandia Nordbyhagen barnehage

I gangavstand fra Nordby Stasjon ligger barnehagen vår, og vi har plass til om lag 90 barn!

Barna i Nordbyhagen barnehage skal hver dag bli møtt av engasjerte voksne som ser, lytter og har evnen til å etablere gode og trygge relasjoner. Voksne som er genuint opptatt av å vise omsorg, respekt og medmenneskelighet i sitt arbeid. Voksne som er aktive og engasjerte i barnas lek, og som er kreative bidragsytere i det å tilrettelegge hverdagens innhold slik at det gir barna mestringsfølelse og medvirkning i egen hverdag.


Nordbyhagen Barnehage er en matpakkefri barnehage, og serverer 3 måltider per dag. Barna inntar derfor en stor del av dagens måltider her i barnehagen. For oss betyr det at vi ønsker å tilby barna et variert, sunt og riktig sammensatt kosthold.

Vi har vår egen meny, og serverer varm lunsj tre dager per uke. Barna skal få ta del i forberedelser til måltidene, og gjennom dette vil vi utforske og lære om matens opprinnelse, og hvor viktig mat er for kroppen vår.

Måltidene våre er mer enn bare et sted der man fyller kroppen med mat. Det er også en sosial arena, hvor de gode samtalene mellom barn og voksne finner sted. Det å finne roen i fellesskapet som skapes rundt et måltid, slik at måltidene også får være avslappende avbrekk i en ellers aktiv hverdag gjør godt for liten og stor.

Barna skal også gjennom arbeidet rundt mat og kosthold bli kjent med egen kropps behov for næring og mat. Det å kjenne sult, og å kjenne når kroppen er passe mett er viktige erfaringer å få gjøre. Det å få utforske og prøve ulike typer matvarer gir grunnlag for undring, samtale og oppdagelser!

Hos oss i Norlandia Nordbyhagen barnehage betyr vår GoGreen- satsning at vi setter spesielt fokus på miljøutfordringene vi møter i hverdagen og i vårt nærmiljø. Gjennom turer og aktiviteter har vi fokus på "sporløs ferdsel" og viktigheten av å ikke forsøple i naturen. Vi kildesorterer avfallet vårt til beste får mennesker, natur og dyreliv. Vi fortsetter dette arbeidet gjennom 2020, og ønsker å være med å redde verden! For oss betyr det at vi starter med oss selv, med gode holdninger, og vi ønsker å gjøre en innsats! De voksne i Norlandia Nordbyhagen banrehage skal være gode rollemodeller som inspirerer barna til å være miljøbevisste, ansvarlige og kunnskapsrike aktører i vår felles fremtid.

Barna har fått innblikk i hvordan ta hensyn til miljøet, bevissthet om naturen vår og verdien av planetene vår. "Vi er alle borgere av den samme planeten, vi har et felles ansvar for å ta vare på jorda vår".

I Norlandia Nordbyhagen barnehage har vi miljøfuglen Norri NorlandiARA. Norri skal sammen med barna skape undring og nyskjerrighet rundt miljøarbeidet i barnehagen. Norri dukket opp i barnehagen vår våren 2019. Han er sjenert, men skrekkelig nysgjerrig av seg. det han elseker mest av alt i verden er barn som passer på miljøet. Norri kommer til å være med oss inn i 2020 der han skal være med påp det meste, og vi vil dele eventyrene på sosiale medier.

Mat med smak og bærekraftig utvikling: Mat med smak knyttes tett opp mot GoGreen-prosjektet vårt, fordi begge deler handler om bærekraftig utvikling. Det å lage mat med naturlige råvarer og sørge for å lage og forsyne oss med den mengden mat kroppen trenger er et viktig ledd i vårt bidrag til en bedre og mer bærekraftig fremtid.

Les mer om oss i vår årsplan for 2020!