Søk plass hos oss

Norlandia Nordbyhagen er én av i alt 45 barnehager i Ullensaker Kommune. For å søke plass hos oss gjøres dette gjennom kommunens barnehageportal:

Her kan du søke barnehageplass:
Barnehageportalen - søknadssskjema

Her finner du mer informasjon om barnehagene i Ullensaker Kommune;
Ullensakerbarnehagen!

Det å starte i barnehagen for første gang er en stor endring i barns liv. I en Norlandia-barnehage blir barna møtt av kompetente voksne som viser omsorg og genuin interesse for ditt barn.

Hvorfor velge barnehageplass hos oss?
Få ting opptar oss mennesker mer enn våre barn. Å velge barnehage for sitt barn er en viktig beslutning, det er viktig for deg som foreldre å finne en barnehage som vil gi barnet ditt en best mulig hverdag nå og i fremtiden. I våre barnehager skal barna trives og vokse – fra den dagen de kommer gjennom porten for første gang, til den dagen de begynner på skolen!

I en Norlandia-barnehage blir barna møtt av kompetente voksne som viser omsorg og genuin interesse for ditt barn. En barnehage der kjærlig omsorg og læring går hånd i hånd. Vi har ambisjoner om å at barn som har gått i en Norlandia Barnehage skal utvikle seg til å bli mer nysgjerrige, mer utforskende og ha en sterkere drivkraft til å skape nye idèer. For å oppnå dette har våre dyktige pedagoger utviklet et felles arbeidssett. Kjernen i vår tilnærming er: trygg tilknytning, barns medvirkning, dyp forståelse av at læring skjer gjennom lek og samspillet mellom realfag og estetiske fag.

Oppstart og tilvenning
Det å starte i barnehagen for første gang eller å bytte barnehage er en stor endring i barns liv. Det å anerkjenne barnets følelser og opplevelser i denne perioden samt hjelpe dem til å finne den nødvendige tryggheten, ser vi på som vår viktigste oppgave. I våre barnehager vil derfor alltid barna bli møtt av en eller flere voksne som har et særskilt ansvar og gir ekstra støtte den første perioden.

Slik lykkes barna med tilvenningen >

Betydningen av tilknytning >

Mat med smak
Måltidene er en vesentlig del av barnehagehverdagen og vi er opptatt av at vi tilbereder et sunt og variert kosthold. Gode rammer rundt måltidene er viktig for å gi barna gode opplevelser og måltidet er også en viktig læringsarena. Enkelte av våre barnehager har også egen kokk som serverer hjemmelaget mat. For å se nærmere hvilke barnehager dette gjelder, sjekk den enkelte barnehage.

Besøk i en av våre barnehager
Hvis du ønsker å besøke en av våre barnehager ta gjerne kontakt med daglig leder.

ISO sertifisert
Norlandia Barnehagene ble ISO sertifisert i 2014. Vi jobber systematisk og målrettet for stadig å utvikle vår kvalitet. ISO sertifiseringen gir oss et eksternt godkjent stempel på vårt kvalitetsarbeid. For oss er det viktig at vi hele tiden står på tærne og strekker oss, for stadig å bli bedre. Kun det beste er bra nok for våre barn.

Samordnet opptak
For å søke barnehageplass hos oss må søknaden først registreres hos kommunen. Søknadsfristen for hovedopptaket er 1.mars i de fleste kommuner, men man kan søke barnehageplass hele året. Ta gjerne kontakt med daglig leder for nærmere informasjon.

Priser - søskenmoderasjon
Maksimalprisen for en barnehageplass fastsettes av Stortinget. Du betaler oppholdsbetaling i 11 mnd., juli er betalingsfri. Det gis søskenmoderasjon i tråd med kommunens vedtak. Betaling for mat kommer i tillegg og bestemmes i den enkelte barnehage.