Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs
Barn leser en bok
Barn leker i sandkassa
To barn klemmer

Kort fortalt

Norlandia Nordbyhagen er en barnehage i Ullensaker kommune, med 28 ansatte og 82 plasser fordelt på 5 avdelinger.


Grønn

1-3 år

Rød

1-3 år

Blå

3-6 år

Gul

3-4 år

Lilla

4-6 år

Hvorfor velge Norlandia Nordbyhagen?

Miljøfuglen Norri er helten i vår barnehage. Han er vår kjære maskot og veileder oss i hvordan vi skal ta vare på miljøet. Han hjelper oss å lære hvordan vi skal sortere og gjenvinne søppel og flasker.

Vi har fokus på «sporløs ferdsel» og når vi oppdager rusk og rask på våre turer tar vi dette alltid med oss for å kaste det i riktig søppelkasse.

Hos oss blir alle barna sett og anerkjent hver dag. Det er viktig for oss at alle barna kjenner seg trygge og opplever fine dager i barnehagen.

Vi som jobber her er aktive og engasjerte i barnas lek. Vi er kreative bidragsytere i det å tilrettelegge hverdagens innhold slik at det gir barna mestringsfølelse og medvirkning i egen hverdag. 

Noe av det vi liker best

  • Vårt fokus på miljø og bærekraft, og maskoten vår; miljøfuglen Norri som veileder oss i hvordan vi skal ta vare på miljøet på best måte.
  • Tilrettelagte opplevelser basert på barnas aldersgrupper.
  • Svømmeopplæring for skolestarterne
  • Tilbud om bleieavtale slik foreldre slipper å tenke på at barnet har nok bleier i barnehagen.
  • Tilbud om parkdressavtale
  • Vi er en fullkostbarnehage.

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming